Givertjeneste

Givertjeneste - er den viktigste inntektskilden til menigheten. Den enkelte giver kan få skattefradrag for sine gaver til menigheten. Den enkelte person kan få fradrag for beløp mellom kroner 500,- og kroner 16.800,- per år. Ønsker du vite mer om givertjenesten eller delta er det fint om du kontakter Bjørn Harald Hamre.

Kontonummer: 8220.02.86282