Givertjeneste

Givertjeneste - er den viktigste inntektskilden til menigheten. Den enkelte giver kan få skattefradrag for sine gaver til menigheten. Den enkelte person kan få fradrag for beløp mellom kroner 500,- og kroner 25.000,- per år. Ønsker du vite mer om givertjenesten eller delta ta kontakt med økonomiansvarlig

Kontonummer: 8220.02.86282