Kontaktinformasjon


Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Lørenskog Menighet
Hogstveien 2
1479 Kurland

E-post: post@lorenskogfrikirke.no

Kirkekontoret er åpent hver tirsdag mellom kl. 10.00 - 12.00

Kontonummer: 8220.02.86282

Pastor

Frank Ersvik

Tlf: 410 34 620
E-post: pastor.frank.ersvik@gmail.com

 

 

Barne- og Ungdomsarbeider


Laine Ulvær

Tlf: 480 03 928
E-post: laine.ulvar@lorenskogfrikirke.noEldsteråd


Per Nohre (ledende eldste)
E-post: per@nohre.net
Tlf: 67 90 57 74
Mob: 934 48 963 

 

Praktisk Diakonat

Leif Arne Woldsund
Tlf: 63 83 97 43

Svante Suhanthakumar
E-post: suhantha@online.no
Mob: 924 46 203

Økonomiansvarlig

Asbjørn Aandstad
E-post: okonomi@lorenskogfrikirke.no
Mob: 95 216 258

Utleie
av kirkesal, kjøkken og kjellerstue

Kirsten Einbu
E-post: kirsten.einbu@gmail.com
Mob: 400 46 950

Omsorgsdiakonat


Ann Christin Woldsund
Tlf: 63 83 97 43 

Nina Nohre
E-post: nina@nohre.net
Tlf: 67 90 57 74

 

 

Sjelesørger


Gunvor Pernille Rekstad
E-post:  gunprek@online.no
Tlf: 67 90 76 15

Barne- og ungdomsarbeidet (FriBU)

FriBU-leder
Egle Z. Tuka 
E-post: eglesages973@gmail.com
Mob:455 16 506

 
Klubben Ung Fredag
Laine Ulvær
E-post: lainesaldus@gmail.com
Mob:  480 03 928

Speideren
Silja Hammer
E-post:  siljalyn@hotmail.com
Mob: 924 99 035

Søndagsskolen
Ragnhild Aandstad
E-post: ragnhild@aandstad.com
Mob: 99 44 08 01 

Lørenskog Soul Children
Inger Grethe Løyning
E-post: soulchildren@lorenskogfrikirke.no
Mob: 99 38 48 47

 

 

Andre funksjoner

Husfellesskaps koordinator
Frank Ersvik
Mob: 410 34 620

Forbønntjenesten

Sverre Haugesten
Mob: 928 02 553

Alpha koordinator

Frank Ersvik
Mob: 410 34 620