Lørenskog FSK Kurland speidergruppe > eventyrene er der ute


Den største speidergruppa på Romerike (ca. 85 medlemmer) holder til i Lørenskog Frikirke. Vi har møter hver mandag kl. 18.30 - 20.00, og disse foregår som regel ved Frikirken i Hogstvn. 2. De fleste av møtene foregår ute.

Vi i Lørenskog FSK Kurland speidergruppe er tilsluttet Norges speiderforbund og Frikirkens speiderkorps (FSK).

Speidergruppa har egen webside som du finner på www.lorenskogfsk.no