Barn og unge

Er du mellom 3 og 18 år? Da har du mulighet til å være med på det som skjer i kirka vår for barn og unge. De tilbudene vi har for deg finner du på nedtrekksmenyen over.

MÅLET VÅRT...
Hvorfor har vi speider, søndagsskole, klubb, band og kor for barn og tenåringer?
Grunnlaget for å ha disse tilbudene finner vi i disse to bibelversene.


Matt. 28: 19 – 20
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Matt. 22: 37 – 39
Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det første og største bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.