Søndagsskolen

 

 • Er et tilbud til barn mellom 3 og 13 år
 • Det er normalt søndagsskole eller et tilpasset opplegg for barn på alle gudstjenester
 • ”Sprell levende” gir oss muligheter til lek og stillhet, til en matbit og mange forskjellige måter å møte bibelfortellingene. ”Sprell levende” er Søndagsskoleforbundets eget opplegg, og det har vi fulgt med stort utbytte i noen år
 • I tillegg til søndagsskole har vi flere andre barnevennlige gudstjenester:

   • Familiegudstjenester som er mer tilpasset barn
   • Speidergudstjeneste en gang i halvåret
   • Under fellesgudstjenester med Levende Vann Menighet (vietnamesisk menighet) er det også opplegg for barna 


Bli med på søndagsskolen, du også!


Jeg er trygg hos deg,
jeg får be til deg,
jeg får lovsynge ditt navn.
Du har tid for meg
når jeg søker deg,
min Herre, min Gud!