Visjonen vår


Vi vil hjelpe folk til å finne sin plass Lørenskog Frikirke vil tilby et åpent og varmt fellesskap hvor folk på Nedre Romerike får møte Jesus og bli helhjertede etterfølgere av ham.

Det snakkes mye om åndelig lengsel i våre dager. Mange mennesker søker utover den materielle virkeligheten for å finne en dypere mening med livet. Stadig flere kjenner seg igjen i det Ole Paus sier:

– Vi har alt, men det er også alt vi har.

Letingen etter «det guddommelige» foregår på ulike steder og på mange forskjellige måter. Noen prøver å finne svaret i de såkalte alternative miljøer hvor healing, meditasjon og astrologi har en sentral plass. Vi som tror at vi har funnet svaret på livets dypeste spørsmål i Kirken, må bare i ydmykhet konstatere at få av dagens søkende mennesker leter etter svaret i kristne menigheter. Vi er imidlertid overbevist om at livets dypeste mening handler om å møte Jesus og leve sammen med ham. Kristen tro er en relasjon. Ikke masse meninger og religiøse aktiviteter. Kristendom er å ha fellesskap med han som er i stand til å tilgi, reise opp og gjøre hel. Fellesskap med ham som mer enn noen annen kan formidle kjærlighet og håp.

I Lørenskog Frikirke arbeider vi målbevisst for at stadig nye skal få møte Jesus og vokse i kjennskap til ham. Vi inviterer til en prosess som vi tror både menighetens aktive og alle søkende og interesserte vil ha glede av å være med i:

1. Bringe inn
Menigheter som bruker mesteparten av energien på dem som allerede er innenfor, vil lett bli eksluderende og livsfjerne. Derfor ønsker vi at vårt hovedfokus skal være på alle dem som ikke kjenner Jesus. Vi vil skape interesse og nysgjerrighet for evangeliet, hjelpe folk til en personlig tro på Jesus og til å oppdage gleden ved å tilhøre en lokal menighetsfamilie.

2. Bygge opp
Som i ethvert annet vennskap, må også relasjonen til Jesus pleies, vokse og modnes om den ikke skal stagnere og dø. Vi vil legge forholdene best mulig til rette for at Kristus skal få forvandle livene våre, slik at vi blir mer lik ham og gjenspeiler mer av hans karakter og egenskaper. Kristen vekst og modning handler om større avhengighet av Jesus på stadig flere livsområder.

3. Utruste
Vår ambisjon er at alle som regner Lørenskog Frikirke som sitt åndelige hjem, skal finne sin plass hvor de kan tjene Gud ut fra ens nådegaveutrustning og personlige egenskaper og erfaringer.

Vi tror at det finnes en dyp tilfredshet - eller lykke - i å være på den plassen hvor man oppdager at mitt liv betyr noe for andre og mitt bidrag kan gjøre en forandring i verden.

Dessuten er det bare på denne måten at menigheten kan bli det den var tenkt å være: Jesu Kristi kropp som gjør hans gjerninger i verden i dag. Først når alle kristne kommer i funksjon, kan vi ha håp om å se radikale forandringer rundt oss.

4. Sende ut
Hensikten med å bli kjent med Jesus, vokse i fellesskapet med ham og å tjene i hans kraft med den utrustningen han gir, er å bli sendt ut i verden (les: på skole og arbeidsplass, blant familie, naboer og venner) med det oppdrag å bringe også dem inn. Da er ringen sluttet.