Om menigheten


Lørenskog Frikirke ble stiftet i 1974. Menigheten tilhører Den Evangelisk Lutherske Frikirke – et kirkesamfunn som har 22 000 medlemmer fordelt på 82 menigheter over hele landet.

Vi ønsker at både små og store skal føle seg hjemme i vår menighet. Derfor satser vi mye på barne- og ungdomsarbeid. Om du ikke er eller har barn er du likevel hjertelig velkommen. Vi håper at mennesker i alle livsfaser og situasjoner skal få oppleve at de blir sett og tatt på alvor hos oss.

Vi tror at Gud kjenner alt ved oss, og likevel er glad i oss. Derfor kan vi frimodig legge av alle pene fasader og være oss selv. Av og til er vi der i livet at vi trenger hjelp av andre. Andre ganger kan det være vi som får være til hjelp for andre.

Fordi vi er skapt til fellesskap, for å være til glede og hjelp for hverandre, ikke bare på et overflatisk nivå, men i dybden når det også er behov for det, har vi vektlagt omsorgstjenesten. Den består av et team med omsorgsdiakoner, sjelesørger og pastor. Etter hver gudstjeneste er det tilbud om forbønn/samtale med mennesker i forbønnstjensten, og når som helst ellers i uka kan en kontakte pastor / menighet og gjøre avtale hvis en ønsker samtale.

For mange er det likevel husfellesskapet de er med i, som først og fremst ivaretar deres behov for å bli sett og møtt, og bli bedre kjent med andre. Alle som ønsker det er hjertelig velkommen til å bli med i et av husfellesskapene.